Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

Kontakt telefoniczny pod numerami: 71/ 36 98 124, 71/ 36 98 160 lub 504 391 854

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny