Raporty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu przekazuje raport dotyczący wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła w ramach
Programu „Czyste Powietrze” na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Kobierzyce

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 218

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 173

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 79

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 929 201,36 zł

Aktualizacja raportu będzie odbywać się co kwartał.
Więcej informacji na temat programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu przekazuje raport dotyczący wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła w ramach
Programu „Czyste Powietrze” na dzień 31.03.2023 r.

Gmina Kobierzyce

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 236

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 179

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 98

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 1.323.243,22 zł

Aktualizacja raportu będzie odbywać się co kwartał.
Więcej informacji na temat programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu przekazuje raport dotyczący wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła w ramach
Programu „Czyste Powietrze” na dzień 30.09.2023 r.

Gmina Kobierzyce

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 299

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 231

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 129

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 2.144.266,06 zł

Aktualizacja raportu będzie odbywać się co kwartał.
Więcej informacji na temat programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/