Dokumenty Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Ogłoszenie o naborze wniosków do PP Ciepłe Mieszkanie PDF
2. Zarządzenie- PP Ciepłe Mieszkanie PDF
3. zał. nr 1- Program Piorytetowy Ciepłe Mieszanie PDF
4. Koszty kwalifikowane PDF
5. zał. nr 2- Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie PDF
6. Lista sprawdzająca PDF
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PDF
8. Wniosek o dofinansowanie PDF
9. Wzór – zgoda współmałżonka PDF
10. Wzór – zgoda współwłaścicieli lokalu PDF
11. Wzór – pełnomocnictwo PDF
12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność PDF
13. Wniosek o płatność PDF
14. Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność PDF
15. Protokół odbioru końcowego prac wykonawcy PDF
16. Zaświadczenie dot. instalacji elektrycznej PDF

Wstecz