Zaproszenie na Spotkanie Dofinansowanie do Pomp ciepła

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, głównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła.

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym gminę Kobierzyce. Dzięki temu w naszej gminie lada moment odbędzie kolejny, trzeci nabór grantowy dla mieszkańców. Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminą. Mieszkańcy, którzy uzyskali granty w poprzednich naborach i już są szczęśliwymi posiadaczami nowych instalacji grzewczych, bardzo ciepło przyjęli sam program i sposób jego realizacji (zob. https://cte.fea.pl/referencje-eko-cieplo).

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach planowanego naboru wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że:

 • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym, który zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. 
 • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.

 • Realizatorzy projektu zaproponują mieszkańcom już w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. 
 • W trakcie spotkania zostaną omówione zasady korzystania ze wsparcia na etapie przed-konkursowym oraz konkursowym 
 • Formalnym wymogiem, aby ubiegać się o grant będzie wykonanie audytu energetycznego budynku oraz koncepcji technicznej modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu). 
 • Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynku, wykonania audytu energetycznego oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie przekazana w trakcie spotkania z mieszkańcami 
 • Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już czerwcu 2022), jak i konkursowym (czerwiec-lipiec)

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

31.05.2022r. początek spotkania: godz. 19.00, czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: Urząd Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1 Sala Błękitna.

Tematyka spotkania:

 • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu 
 • Pompa ciepła – technologia grzewcza objęta wsparciem grantowym. Czy to jest odpowiedź na nienotowane wzrosty cen energii, paliw i ogrzewania? 
 • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości; 
 • Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu? 
 • Pytania i odpowiedzi.

Zaproszenie na Spotkanie

informacyjne dot. możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania

Spotkanie odbędzie się 17 listopada (środa) 2021r. o godzinie 18.00 w Kobierzyckim Ośrodku Kultury przy ul.  Ludowej 7, w Kobierzycach

Tematy spotkania:

 • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce – zasady programu, kto może skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania,
 • Program Czyste Powietrze – ogólne omówienie zasad programu,
 • Program Czyste Powietrze– omówienie zasad programu dla budynków wielorodzinnych,
 • Inwentaryzacja źródeł ciepła,
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązki właścicieli nieruchomości związane z koniecznością złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła,
 • Monitorowanie jakości powietrza– gdzie można sprawdzić jakość powietrza na terenie gminy Kobierzyce.

Uwaga Właściciele Budynków

Zgodnie z zapisami Ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U.2021 poz. 554 tj.)

od 1 lipca 2021 r.

powstaje obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW Więcej informacji uzyskacie Państwo w załączonej ulotce i na specjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie będziecie mogli Państwo przekazać deklarację w formie elektronicznej

https://zone.gunb.gov.pl/

Ulotka

Komunikat dot. PONE

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa, informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), dzięki którym, w obecnym czasie, możliwe jest realizowanie Inwestycji polegającej na wymianie tzw. kopciucha na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania w ramach PONE, dla osób, które złożyły Wnioski o uczestnictwo w programie i w najbliższym czasie chcą wymienić kocioł.

Zamiast wizji urzędnika w terenie związanej z oględzinami instalacji grzewczej przeznaczonej do likwidacji, Wnioskodawcy wypełniają „Oświadczenie dot. Instalacji grzewczej do likwidacji”, które jest pozycją 10 z listy wzorów dokumentów do pobrania na stronie internetowej: http://gospodarkaniskoemisyjna.gminakobierzyce.pl/wzory-dokumentow/.

Do oświadczenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną, która przedstawia pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł do likwidacji, ujęcia kotła: tabliczka znamionowa; cały kocioł; a także zdjęcie potwierdzające, że kocioł nadal jest podłączony do instalacji grzewczej. Dokumentacja fotograficzna musi umożliwiać identyfikację terminu wykonania zdjęć.

Każdego mieszkańca chętnego do skorzystania z omawianego rozwiązania prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu: 71/ 36 98 124.

SMOG STOP

plakat

 

 

Wójt Gminy Kobierzyce oraz Alarm Smogowy
zapraszają na spotkanie

logo

 

22 stycznia 2019 (wtorek) godzina 17:00
Kobierzycki Ośrodek Kultury, Kobierzyce ul. Ludowa 7
W programie:
– Jakość powietrza w m. Kobierzyce (najnowsze pomiary)
– Wpływ smogu na zdrowie
– Możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza
– Wsparcie dla inwestycji antysmogowych, w tym Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce, PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Uwaga: uczestnicy spotkania otrzymają tematyczne publikacje.

Spotkanie realizowane w ramach projektu SMOG STOP ? kampania edukacyjna dotycząca wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji realizowanego przez Fundację EkoRozwoju we współpracy z Powiatem Wrocławskim.

WYMIANA KOTŁÓW NA POMPY CIEPŁA DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW !

WYMIANA KOTŁÓW NA POMPY CIEPŁA

 DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW!

W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Gmina Kobierzyce w partnerstwie z grupą innych gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na  wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na zakup i montaż pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynków jednorodzinnych.

Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 procent, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

W celu zapoznania Państwa z ofertą projektu pn. ?Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza? zapraszamy na spotkanie informacyjne, w którym wyjaśnione zostaną zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w

Kobierzyckim Ośrodku Kultury, Kobierzyce, ul. Ludowa 7

21 listopada (środa) 2018 r., godz. 18.30, czas trwania: ok. 2 godzin

W chwili obecnej mieszkańcy mogą złożyć wstępną deklarację i ankietę udziału w projekcie. Można ją wypełnić internetowo na stronie http://www.cieplo.cte.fea.pl/. Sposób wypełnienia zostanie także szczegółowo omówiony na spotkaniu[i].

[i] Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, jednak osoby, które w sposób rzetelny wypełnią deklarację zwiększają szansę na przyznanie dotacji mieszkańcom gminy