Wzory dokumentów

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz Pobierz
1. Wniosek Osoba fizyczna/przedsiębiorca PDF word
2. Wniosek Wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa PDF word
3. Wniosek Parafia PDF word
4. Oświadczenie Wnioskodawcy PDF word
5. Protokół oględzin Starego źródła ciepła PDF word
6. Protokół oględzin Nowego źródła ciepła PDF word
7. Umowa dla osób fizycznych PDF word
8. Umowa dla wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych PDF word
9. Umowa dla parafii PDF word
10. Wniosek o rozliczenie Dotacji PDF word
11. Karta rozliczenia Dotacji PDF word
12. Zaświadczenia dot. ogrzewania elektrycznego PDF word
13. Oświadczenie dot. instalacji grzewczej do likwidacji PDF word
14. Oświadczenie Inwestora dot. Nowego źródła ciepła PDF word

Wstecz