Zaproszenie na Spotkanie

informacyjne dot. możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania

Spotkanie odbędzie się 17 listopada (środa) 2021r. o godzinie 18.00 w Kobierzyckim Ośrodku Kultury przy ul.  Ludowej 7, w Kobierzycach

Tematy spotkania:

  • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce – zasady programu, kto może skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania,
  • Program Czyste Powietrze – ogólne omówienie zasad programu,
  • Program Czyste Powietrze– omówienie zasad programu dla budynków wielorodzinnych,
  • Inwentaryzacja źródeł ciepła,
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązki właścicieli nieruchomości związane z koniecznością złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła,
  • Monitorowanie jakości powietrza– gdzie można sprawdzić jakość powietrza na terenie gminy Kobierzyce.