Untitled Document

Dnia 07.08.2023 r. rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Kobierzyce.

Wsparcie przeznaczone jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

Jeżeli posiadasz prawo własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do takiego lokalu, to ta oferta jest dla Ciebie!

Program "Ciepłe Mieszkanie" oferuje dotacje w formie refundacji kosztów związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (poniżej 5 klasy efektywności), na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku.

Dofinansowanie obejmuje:

  • likwidację wszystkich kotłów na paliwo stałe nie spełniających norm klasy 5 wg PN-EN303-5:2012 oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania paliw stałych tzw. „kopciuch”,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu.

Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodów beneficjenta. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie zależna od dochodów i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł, co stanowi odpowiednio 30, 60 lub 90% kosztów kwalifikowanych.

Łączna kwota jaką pozyskaliśmy na dotacje dla Mieszkańców gminy w ramach programu wynosi 1.000.000 złotych!

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz pod adresem: https://gospodarkaniskoemisyjna.gminakobierzyce.pl/dokumenty-programu-cieple-mieszkanie/

Nie przegap tej okazji, aby zyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej Twojego mieszkania!